สิวเล็กน้อย สิวปานกลาง สิวรุนแรง คุณเป็นสิวระดับไหน เช็ดด่วน

เช็คผิวด่วน! เป็นสิวเยอะระดับไหน

สิวเล็กน้อย-สิวปานกลาง-สิวรุนแรง
สิวเล็กน้อย-สิวปานกลาง-สิวรุนแรง
สิวเล็กน้อย (Mild acne) มีหัวสิวไม่อักเสบ สิวอุดตันเป็นส่วนใหญ่ หรือมีสิวอักเสบ ที่เป็นตุ่มแดง ตุ่มหนอง ไม่เกิน 10 จุด และไม่มีสิวที่เป็นก้อนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด ลักษณะโดยรวมแบบนี้ถือว่า เป็นสิวเล็กน้อย
สิวเล็กน้อย-สิวปานกลาง-สิวรุนแรง
สิวปานกลาง (Moderate acne) มีสิวอักเสบ ตุ่มแดงและ ตุ่มหนอง ขนาดเล็กจำนวนมากกว่า 10 จุด และมีสิวที่เป็นก้อนสีแดงภายในมีหนองปนเลือดน้อยกว่า 5 จุด

สิวรุนแรง

สิวเล็กน้อย-สิวปานกลาง-สิวรุนแรง
สิวรุนแรง (Severe acne) ลักษณะสิวประเภทนี้น่าเป็นห่วง เพราะมีทั้งสิวอักเสบตุ่มแดง ตุ่มหนอง ขึ้นเยอะ บวกกับ สิวที่เป็นก้อนสีแดงภายในมีหนองปนเลือดอักเสบอยู่นาน กลับเป็นซ้ำหรือมีหนองไหล และสิวที่เป็น Cyst ก้อนนูนแดง นิ่ม ภายในมีหนองปนเลือดขึ้นหลายหัวติดกัน ที่มากไปกว่านั้นมีการอักเสบอย่างเรื้อรังเกิดขึ้น
     เพราะสิวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวทางในการรักษาสิวจึงไม่เหมือนกัน โดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งระดับความรุนแรงของสิว และเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผิวและสิวของคนไข้ค่ะ
 
     อ้างอิงจากหนังสือ PRACTICAL DERMATOLOGY สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
icon email