สิวประจำเดือน! ไม่สบายตัว สิวขึ้นอีก สาวๆ เท่านั้นที่เข้าใจ

ทำไมช่วงมีประจำเดือน มักเป็นสิว!?

สิวประจำเดือน สิวฮอร์โมน

สิวประจำเดือน-สิวฮอร์โมน

     จากการศึกษาทางด้านผิวหนังพบว่า มากกว่า 65% ของผู้หญิงได้รับผลกระทบจากสิวฮอร์โมนรุนแรงขึ้นในช่วงมีประจำเดือน เนื่องจากประจำเดือนหญิงทำให้ระดับฮอร์โมนเพิ่มขึ้นและลดลง และส่งผลต่อผิวแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของเดือน ทำให้เกิดสิวประจำเดือน

สิวประจำเดือน-สิวฮอร์โมน

     โดยปกติร่างกายของผู้หญิงรอบเดือนจะมีระยะเวลาเฉลี่ย 28 วัน (นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนและสิ้นสุดหนึ่งวันก่อนที่จะมีเลือดประจำเดือนอีกครั้ง) และในแต่ละวันระดับฮอร์โมนจะแตกต่างกัน

สิวประจำเดือน-สิวฮอร์โมน
     ในช่วง 14-28 วันก่อนมีประจำเดือน ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นและกลายเป็นฮอร์โมนหลักในช่วงนี้ ซึ่งฮอร์โมนนี้มีความสำคัญต่อผิว การเพิ่มฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นการผลิตไขมันและระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลง ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลานี้ ผิวหน้าอาจจะมีสิวขึ้นบ้าง
icon email