หน้าบาง Archives - Bangkok Skin Laser Center

อยากทำเลเซอร์ แต่กลัวหน้าบาง!!!

เลเซอร์ ทำให้หน้าบาง จริงหรือ!?      ผิวหน้า เป็นสิ่งที่น่าถนุถนอม แต่ด้วยมลภาวะที่เราต้องเจออยู่ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ผิวหน้านั้นมีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น …

Read More >

นพ. วุตินันท์ สิทธิผลวนิชกุล

October 21, 2020
icon email